avatar
Куч
752.66
Рейтинг
+288.23

Azimova Lola Karimovna

Мақолалар

O‘zlaringizdan bo‘lgan rahbarlarga itoat eting

Toshkent islom universiteti
Илм-фан
O‘zlaringizdan bo‘lgan rahbarlarga itoat eting
Dunyoviy hukumatni kofirlikda ayblash orqali islomga umuman yot bo‘lgan “fitna” — amaldagi davlat tuzumiga qarshi qurolli qo‘zg‘olon ko‘tarish amaliyotini qo‘llashga harakat qilayotgan diniy ekstremistik tashkilotlarning mavjudligi ham shunday xulosa chiqarish imkonini beradi.

Salaf va xalaf so‘zlari nima ma’noni bildiradi? Salaf va xalaf olimlari orasidagi farq nimalarda namoyon bo‘ladi?

Toshkent islom universiteti
Илм-фан
Salaf va xalaf so‘zlari nima ma’noni bildiradi? Salaf va xalaf olimlari orasidagi farq nimalarda namoyon bo‘ladi?
“Salafiylik” tushunchasi arab tilidagi “salaf” so‘zidan olingan. “Salaf” so‘zi esa “ajdodlar”, “avval yashab o‘tganlar” ma’nolarini anglatadi.

2016 йил - “Соғлом она – соғлом бола” йили

Toshkent islom universiteti
Илм-фан
2016 йил — “Соғлом она – соғлом бола” йили
Соғлик – озодликдир.
Озод миллатнинг
Бардам туғилажак зуриёди – соғлик.
Минг асрлик давлат, куч ва қудратнинг
Бир юз ўттиз йилда барбоди – соғлик.

Вaтaн … (Ўзбекистон Республикаси мустақиллигига бағишлов)

Toshkent islom universiteti
Илм-фан
Вaтaн …
(Ўзбекистон Республикаси мустақиллигига бағишлов)
Сeни мeнгa ҳeч ким боғлaб бeрмaгaн
Ғaнимaт сeзaмaн нeдир ўзимни,
Сeнгa вaъдa бeриб ундa турмaгaн
Ўйиб oлгим кeлaр қoрa кўзимни!